Direktoratet
Direktoratet är namnet på en grupp individer som skapar och arrangerar olika projekt.